Upnotgu2_large_5

guzjun9vlog 

Dcmuzvp6-320x240-8.1275

อุต๊ะ!! ปวดอึ 💩💩

By guzjun9vlog  on Apr 04
  • Likes: 3,693
  • Comments: 14
Dqqwvsh7-320x240-98.755

Merry x'mas!! จาก กัสจัง

By guzjun9vlog  on Dec 21
  • Likes: 2,389
  • Comments: 7
Oqgo2t1y-320x240-36.2025

One of the last memory... I love u Amsterdam

By guzjun9vlog  on Dec 20
  • Likes: 1,996
  • Comments: 5
Ptxwkknu-320x240-139.475

(VLOG) กัสจัง&ชีวิตอินอัมสเตอดัม ⛪

By guzjun9vlog  on Aug 29
  • Tagged: Fafay Pongpiriyapaiboon
  • Likes: 3,846
  • Comments: 48